Frostastien

Frostastien byr på flotte naturopplevelser i nærkontakt med et velpleid kulturlandskap, spennende kulturminner og rik lokalhistorie. Langs Frostastien er det satt ut hvilebenker, og underveis kan du på ulike tematavler finne informasjon om arkeologiske funn, biologisk mangfold, fuglelivet på og rundt Tautra, spennende lokalhistorie eller info om landbruket på Frosta i dag.

Med sine 22 km snor Frostastien seg fram nært sjøen gjennom det frodige og varierte kulturlandskapet Frosta er kjent for, ofte omtalt som Trondheims kjøkkenhage. Det er gode muligheter for å dele opp turen i flere etapper.

Frostastien er godt merket med retningsskilt, merkepåler og oversiktskart. Det er også satt ut hvilebenker underveis hvor en kan ta en pust i bakken, eller bare la blikket vandre over det vakre kulturlandskapet Frosta er så kjent for. Vår, sommer og høst kan du rett og slett vandre mitt i matfatet på Frosta, omgitt av grønnsaker, potet, kornåkre, veksthus, bær og beitemark på alle kanter. I nasjonal sammenheng er denne nærheten til produksjon av norsk kvalitetsmat helt unik! Ta gjerne en tur på Frostastien også vinterstid og opplev stillheten og roen der jordsmonnet ligger i dvale før våren setter inn på ny.

Oversiktskart og tematavler

På utvalgte plasser er det satt opp oversiktskart over Frostastien. Disse stedene er godt egnet som utgangspunkt for turen med info om hvor stien går i dette nærområdet, samt parkeringsplasser for bil. Kart over hele Frostastien finner du i brosjyren « Velkommen til Frosta», som du han hente på kommunehuset, hos reiselivsaktører på Frosta eller på Turistinformasjonen på Logtun. Mer detaljerte kart over Frostastien kan du hente på nett, enten på visitfrosta.no eller hjemmesiden til Frosta kommune.

Langs Frostastien vil du finne tematavler med ulik informasjon om lokalhistorie, arkeologiske funn og kulturminner, biologisk mangfold, dyreliv og andre tema som gir kunnskap om stedene og kulturlandskapet der du ferdes. På denne måten blir Frostastien ikke bare en tursti, men også en opplevelses og kultursti. Langs stien kan en også bli kjent med lokale næringsaktører som kan by på opplevelser innen både mat, drikke og brukskunst.

Tureksempel 1:
Parker på Solvang ved Evenhus helleristningsfelt. Gå ned til Galtvik, Sørgrenda, Gullberget, Hynne pg Hernesøra (6,7 km). Så kan du gå veien til Tautra tilbake til Solvang, en tur på 8,5 km tilsammen.

Tureksempel 2:
Parker på Hernesøra ved moloen til Tautra. Gå Nordfjæran, Holmberget til Småland (7km). Fra Ryggavika kan du ta en avstikker til Tinghaugen og Logtun kirke (2 km).

Tureksempel 3:
Parker ved moloen i Småland. Gå til Breivika og følg stien inn til Orsand Camping (3 km). Herfra kan du også gå videre helt ut til Fånes hvor Frostastien møter S:t Olavsleden - Ytre led, totalt en tur på 8 km. I dette området er det funnet rester fra ei havn som er datert tilbake til vikingtid. Frostastien knyttes til lysløypa med en tverrforbindelse opp Grønnvikdalen fra ruta mellom Breivika og Orsand (2.3 km).

Aktivitetsløype for barn

I skogen mellom Småland og Breivika har vi bygget en aktivitetsløype for barn, og en romslig gapahuk med plass til både store og små. Nært og fint turmål for småbarnsfamilier! Følg skilt til aktivitetsløypa som er merket både fra Skjæran og den gamle veien som går inn ved lageret til Oldervik på toppen av bakken ovenfor gartneriet.

Sving oppom lysløypa

Ved nedgangen til Grønnvikdalen mellom Breivika og Storsve kan du ta en avstikker opp via Tømret, Langdalen og videre opp til lysløypa. Denne avstikkeren fra Frostastien er også skiltet og merket i begge retninger.

Frostastien over Tinghaugen

Fra Logtun kan en følge merket sti/vei til Rygg der Frostastien går nordover i retning Småland, eller sørover i retning Neset/Hernesøra. Det er også mulig å gå Fylkesvei 753 sørover fra Logtun til Mostad, og videre i retning Sørgrenda.

Tilgjengelighet og utforming

Frostastien er utformet som en enkel tursti. Hele stien er godt egnet for gående, men tar du turen på sykkel kan det være enkelte plasser som kan være mer utfordrende å sykle. Her må hver og en sette begrensninger for seg selv. Når det gjelder universell utforming og tilgjengelighet for rullestolbrukere er området rundt Hernesøra og Småland merket som egnet på oversiktskartene for disse stedene.

 

Veien videre

Frosta Kommune har for 2017 satt av midler til vedlikehold, men ikke videreføring av arbeidet med å opparbeide nye etapper av Frostastien. Det beste vedlikeholdet er aktive turgåere som gjennom flittig bruk av stien holder uønsket vegetasjon borte, og sikrer en åpen og tilgjengelig tursti for allmenheten. Verdien av Frostastien er stor både med hensyn til å åpne opp kulturlandskapet for folk flest, og ikke minst knyttet opp til perspektiver rundt folkehelse. « Bli fresk og fin, bruk Frostasti`n!

Ut.no
Se også turforslag for Frostastien på ut.no!

  • frostastien01
  • frostastien02
  • frostastien03
  • frostastien04
  • frostastien05
  • frostastien06
  • frostastien07
  • frostastien08
  • frostastien09