Frosta kirke

  • Frostakirke

Frosta kirke er en korskirke i tre fra 1866. Den ble restaurert til 100-årsjubileet i 1966. Kirken har tre gallerier og 670 sitteplasser.