Tautra

  • klosterruiner
  • mariakloster
  • tautrafralufta
 
Velkommen til Tautra! Øya er en perle i Trondheimsfjorden.

Deler av Tautra og Svaet har siden 14. desember 1984 vært vernet som naturreservat og fuglefredningsområde. Tautra og Svaet naturreservat og fuglefredningsområde er et ramsarområde, med et totalt areal på 20,54 km².

Øya er 3,5 km lang, og bredden varierer fra 200 meter på det smaleste, til ca. én kilometer på det bredeste. Totalt areal utgjør 1,5 km². Det høyeste punktet er 26 moh., noe som gjør den forholdsvis flat. Øya ble i 1979 forbundet til fastlandet via en molo, men pga. denne moloens innvirkning på dyrelivet, ble den i 2003 bygd om slik at en bro midt på moloen slipper vannstrømmen gjennom. Broen har en port som skal hindre rovdyr i å komme over til øya.

Tautra er kanskje mest kjent for Tautra klosterruin og Tautra Mariekloster. Det er også et eget festivalområde på Tautra med permanent scene. Familiefestivalen MiG Tautra arrangeres her årlig.

Se også:
Tautra klosterruin
Tautra Mariakloster