Tautra Mariakloster

  • mariakloster
  • mariakloster2

Like ved klosterruinene på Tautra ligger det nye Tautra Mariakloster, som ble innvidd 23. mars 2006. Her har sju cisterciensernonner slått seg ned og etablert seg med ett nytt og permanent kloster.

Grunnsteinen for det nye klosteret ble lagt ned av Dronning Sonja i mai 2003, og klosteret ble overrakt til nonnene i juli 2006. Klosterkirka ble innvidd 25. mars 2006, og denne datoen markerer starten på Tautra Mariakloster som selvstendig.

Bygningen inneholder alle de funksjonene som et cistercienserkloster skal ha. Den er satt opp som en limtrekonstruksjon og er kledd med Ottaskifer utvendig. Tautra Mariakloster er et prektig bygg og har mottatt flere priser for sin spesielle arkitektur.

Nonnene på Tautra livnærer seg av å produsere urtesåper og kremer, og dette selges i ett eget bygg ved klosteret - Tjelden. Her finnes også permanent utstilling om Tautra Mariakloster.

Klosterkirka er åpent hele dagen, og alle ønskes velkommen til å være med på tidebønnene og messene som blir holdt i kirka.